Avgust 26, 2011, 12:24

Ignore vetru

Ignore vetru nije uspeo! 

Cepa već napuklu, zakrpljenu kožu današnjice, pucaju konci... svakim udarom rupe su sve veće, nezaštićen krvotok, meso dostupno grabljivicama... tik-tak, tik-tak, tik-tak... odzvanja...

Da bar ne vidim ove korake, stope u vremenu. Kako je lako pobeći, samo ovo nije taj vetar, ovaj ne briše stope. Ne! Pokazuje ih. Kukavica sam, znam...tik-tak, tik-tak... šta me sprečava da pobegnem!?

Bežaija! Sigurna kuća kukavica. Ne, ne nije to kukavičluk, samo čekam da prođe.

Ha! Neće moći mimo, znači prolazimo.

Sakriću se u krošnju, sačuvaće me, sakriće me, obući će me sobom.

Vidim. Stope su tu, vetar ne prestaje... samo sada oblaže, zavija, neguje. Doletela je, donela hranu, zakrilila sobom.

Koraci.

Čekaju...

Tik-tak!

Nije kraj, ovaj zvuk je poziv, pokret, na preokret.

Koraci, mi u „ egzistencijalnoj, međusobnoj zavisnosti “, u  „ ljubavi kao pretpostavci znanja “, bez prinude da poznamo, ali „ On slobodno otkriva Sebe“ jer:

„Boga je moguće poznati samo i jedino u Hristu. Ali pošto ovaj metod poznanja Boga obuhvata u sebi činjenicu ljubavi, odnosno ljubavnog odnosa, samim tim i Bog se otkriva u okvirima zajednice koju stvara Duh Sveti; zbog toga ne možemo poznati Boga bez Hrista i bez Duha Svetog, koji ostvaruje taj splet ljubavnih odnosa kao zajednicu.“

 

Tanja 

Posted by tanjanakic | Permalink | Komentari (2) | Trekbekovi (0) | Generalna
Comments

Pa gde si, Tanja? Vidimo se uskoro. Nemoj ignore susretu :)

Autor: sanjarenja56 | Avgust 26, 2011, 14:08

Evo, trudim se da se "vratim u sedlo" :), radujem se skorom vidjenju.

Autor: tanjanakic | Avgust 27, 2011, 08:19
Dodaj komentar

Zapamti me